هر چقدر هم که بگوییم

مردها فلان زن ها فلان یا تنهایی خوب است ..

و دنیا زشت است !

آخرش روزی قلب ات برای کسی تندتر می زند ...!!!

" چارلز بوکوفسکی "