گاهی اوقات ضمیرها هم بی معنی می شوند !
آخر چه کسی می گوید : ” من و تو ” ، ” مـــــــــا ” می شویم !
وقتی که در عشقِ من ، منی وجود ندارد و هر چه که هست ، ” تویـــــــــی ” !!